ARA
 
2019
ARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORUÖDÜL KAZANANLARPROJELERJURİ
2018
JURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLARARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ TUTANAĞI
2017
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2017 TUTANAĞIJURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLAR
2016
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2016 TUTANAĞIPROJELERÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2015
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARÖDÜL TÖRENİ VİDEOLARIARCHIPRIX-TR 2015 TUTANAĞIJÜRİ RÖPORTAJLARI
2014
FOTOĞRAFLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2014 TUTANAĞIÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2013
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2012
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2011
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARJURİ RÖPORTAJLARI
2010
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2009
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2008
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJURİÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
ARCHIPRIX TÜRKİYE GRUBU

Archiprix - TR Grubu Tüzüğü

1. Archiprix - TR Grubu, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir çalışma grubudur.

2. Archiprix - TR grubu 4 kurucu üyeden oluşur. Üyeler, Doğan Hasol, Şevki Vanlı, Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli'dir. Üyelerden biri iki yıl için başkan seçilir. Süresi dolan başkan yeniden seçilebilir. Üyeler bu tüzüğe uymayı kabul ve taahhüt ederler. Archiprix - Türkiye Grubu çalışmalarını Yapı-Endüstri Merkezi (YEM), Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:4/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394, Şişli/ İstanbul bünyesinde sürdürür. Archiprix - Türkiye Grubu her akademik yılın yarışması için ilk toplantısını Eylül ayının ilk haftası yapar. Bu toplantıda dönem programı ve takvimi belirlenir.

3. Archiprix - TR Grubunun amaçları:
3.1. Genç ve yetenekli mimarlara meslek icrası için şans oluşturmak,
3.2. Türkiye'deki Mimarlık öğretim kurumları arasında rekabeti arttırmak ve kurumların eğitim kalitesini tartışma ortamı yaratmak,
3.3. Bu alanda faaliyet gösteren firmalara, daha iyi genç yetenekleri bulma şansı sağlamak,
3.4.Türkiye'de Mimarlık mesleğinin kamuya tanıtımı ile itibarının yükselmesine katkıda bulunmak,
3.5. Uygulama alanı ile okulların karşılıklı ilişkisini güçlendirmek için ortam yaratmaktır.

4. Archiprix - TR Grubu, aynı amacı taşıyan uluslararası birliklere üye olur.

5.Archiprix - TR Grubu'nun faaliyetleri:
Archiprix - TR Grubu, yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur:
5.1 Türkiye'de Mimarlık alanında eğitim veren tüm kurumların katılabileceği bir diploma projeleri yarışmasını her akademik yıl için düzenlemek.
5.2. Bu yarışmada kazanan projeleri ve katılanlardan jürinin uygun gördüklerini Türkçe ve İngilizce olarak kitap halinde yayınlamak.
5.3. Yarışmaya katılan tüm projelerin yer aldığı bir sergi düzenlemek ve sergiyi, katılan kurumların bulunduğu kentlere ve yurtdışına göndermek.
5.4. Yarışma sonuçlarının medya aracılığıyla duyurulmasını sağlamak.

6. Archiprix - TR Yarışması aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

6.1. Katılma Koşulları - 2017:
6.1.1.    Her öğretim kurumu yarışmaya, o yıl mezun ettiği ilk 25 öğrenci için bir, sonraki her 50 öğrenci için bir proje hesabı ile bulunacak proje sayısı kadar proje ile katılabilir.
6.1.2.    Her kurum yarışmaya göndereceği projeleri kendi belirlediği koşullar içinde seçer.
6.1.3.    Öğretim üyeleri tek ya da grup olarak kurumlarından bağımsız şekilde yarışmaya proje gönderebilirler. Ancak bu durumda, Archiprix - TR Grubu, bir ön eleme yapma hakkını saklı tutar.
6.1.4.    Her öğrenci, kurumundan bağımsız olarak yarışmaya proje gönderebilir. Ancak bu durumda Archiprix - TR Grubu, bir ön eleme yapma hakkını saklı tutar.
6.1.5.    Yarışmaya gönderilecek projeler o yılın Şubat ve ya Haziran dönemine ait olabilir.
6.1.6.    Yarışma başvuru ücretsizdir.
6.1.7.    Panolar, yatay kullanılan 70x100 cm boyutunda basılacak şekilde ve 2 pafta halinde tasarlanacaktır. Sergide 2 pafta üst üste asılacaktır. Panoların baskısı öğrenciler tarafından değil Archipix-TR tarafından yapılacaktır. Projelerde kurum adı ile projeden sorumlu öğretim üyelerinin ve öğrencinin adı başvuru formunda belirtilmelidir. Yarışmaya gönderilen her projenin okul ve proje yürütücüsü onayı imzalı olarak ifade edilmelidir. Paftaların ön yüzünde bu tür bilgiler yer almamalıdır.
6.1.8.    Projeler en geç 9 Ekim 2017 tarihinde internet sitesine yüklenmiş ve Teslim Edilecek Belgeler en geç bu tarihe kadar posta veya kargoya verilmiş olmalıdır. Teslim Yeri: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Fıskiye Sokak No:4/A Gaziosmanpaşa/Çankaya ANKARA
6.1.9.    Teslim Edilecek Belgeler, yarışmanı resmi websitesinde 'teslim şekli' bölümünde belirtilmiştir.
6.1.10.   Teslim Edilecek Belgeler, afişte belirtilmiş tarih ve yerde teslim alınır.

6.2. Yarışma Jürisi:
6.2.1. Jüri her yıl için Archiprix - TR Grubu tarafından oluşturulur.
6.2.2. Jüri 5 asil, 1 yedek üye ve 1 Sürdürülebilirlik Danışmanı'ndan oluşur. Archiprix - TR Grubu, bir jüri üyesini kendi içinden belirler. Jüri üyelerinin en çok ikisi yabancı ülkelerden olabilir. Jürinin çoğunluğu tasarım-uygulama alanından mimarlar arasından seçilir.
6.2.3. Jüri, değerlendirme için Eylül ayının ilk yarısında toplanır.Archiprix - TR Grubu, jüri ile bir ön toplantı yaparak amaçları ve tüzük hükümlerini açıklar.
6.2.4. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçerler. İlk turda her jüri üyesi, her proje için başkana raporunu yazılı olarak verir. Daha sonraki aşamaları jüri kendisi belirler. Jüri her ödül ve mansiyon için bir proje seçmek ve gerekçeli rapor yazmak durumundadır.
6.2.5. Jüri, sonuçları, ilk tur kişisel raporlar ve gerekçeli raporu ile birlikte yalnızca Archiprix - TR Grubu'na bildirir. Sonuçlar Archiprix - TR Grubu tarafından, her yılın Aralık ayında düzenlenen ilk serginin açılışında ilan edilir. Kazanan öğrenciler projelerini tanıtıcı konuşmalar yaparlar. Yarışma kitabının da aynı gün hazır olması sağlanır. Sergi açılışına en üst düzeyde katılımın ve medyanın ilgisinin sağlanması esastır.

7. Ödül ve Mansiyonlar :
Archiprix - TR Grubu, her akademik yıl için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. Herhangi bir kurum veya kişinin ek ödüller önermesi yarışmanın her aşamasında mümkündür.

8. Kaynaklar ve Bütçe:
Archiprix - TR Grubu yarışmanın organizasyon, ödüller, sergi, tören ve yayın masraflarını karşılamak üzere sponsorlar oluşturur. Eylül-Eylül dönemini kapsayan her akademik yıl için yapılacak yarışmanın bütçesini Eylül ayı içerisinde kesinleştirir ve gelecek dönem yarışma programını sergi açılış günü ilan eder.

9. Yarışmada ödül almayan katılımcılar, ödül törenini takiben 3 ay içinde projelerini yarışma raportörlüğünden alabilirler. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden raportörlük sorumlu tutulamaz.

Archiprix ile ilgili soru ve görüşleriniz için info@sevkivanlimimarlikvakfi.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.